Шофьорски курсове

Шофьорски курсове

Шофьорски курсове с автоинструктор Юлиан Матев

Започнете шофьорски курсове с автоинстуктор Юлиан Матев. Шофьорският курс се състои от 31 кормилни часа и 40 часа теоритично обучение.

Продължителността на шофьорския курс зависи от сериозността на курсиста.

На курсистите се осигуряват:

  • листовки
  • Правилник за движение по пътищата
  • други учебни помагала

Кандидат-шофьорите могат да се запознаят от страниците на сайта с полезна информация като: Правилник за движение по пътищата, действия в критични и аварийни ситуации, описание на видовете категории, административнонаказателна отговорност.

Кандидат-шофьорите могат да се подготят за теоритичния изпит като прочетат правилата за движение:

Практическата подготовка е съобразена със свободното време на курсиста. Кормуването се провежда в удобно за курсиста време и място.

Заедно с часовете по кормуване се провежда и обучение на заден ход и паркиране.

Шофьорският курс може да бъде платен и разсрочено. Практическите часове започват от удобно за курсиста място.

За шофьорите с по-малко опит, възможно провеждането на опреснителни шофьорски курсове.

Перфектно обучение с много добри резултати! Успеваемостта на курсистите при завършване на шофьорслия курс е 95%.

Кандидат-шофьорите желаещи да започнат шофьорски курс могат да се свържат директно с автоинструктор Юлиан Матев или да се регистрират в страницата за регистрация. Повече информация относно провеждането на курса можете да получите като се свържете с нас.

Мото на фирмата е: СИГУРНОСТ, ТОЧНОСТ, КОРЕКТНОСТ!!!

Правилник

Правилник за прилагане на закона за движение по пътищата урежда прилагането на Закона за движението по пътищата. Познаването за правилника от всеки един кандидат-шофьор, води до добри рерзултати на теоритичния изпит.

Пътни знаци

Пътни знаци

Познаването на пътните знаци е в основата на движението по пътищата. Всеки курсист е необходимо да познава пътните занаци

Онлайн листовки

Онлайн листовки

Вашата подготовка и теоритични занията можете да проверите чрез онлайн листовките с актуалните изпитни въпроси на КАТ.