Шофьорски курсове : Маневри и сигнали

Маневри и сигнали

Бъдете подготвени за шофьорските курсове като се запознаете с видовете маневри и сигнали.

"Маневра" е изменение на положението на пътното превозно средство спрямо пътя и останалите участници в движението, като: потегляне, преминаване в съседна пътна лента, завиване и други подобни.

маневри и сигнали

Водач, който има намерение да извърши маневра, е длъжен да се убеди, че няма забрана за маневрата, че няма да застраши останалите участници в движението и преди да започне маневрата - да подаде своевременно ясен и достатъчен за възприемане сигнал.

Сигналът за извършване на маневра се подава със светлинни пътепоказатели, а за редства, които нямат светлинни пътепоказатели или те са повредени - с ръка.

При извършване на маневра, свързана с излизане - частично или напълно, от заеманата пътна лента, водачът е длъжен да подаде сигнал, съответстващ на страната на пътното платно, към която се извършва маневрата.

Сигналите, подавани от водачите при маневри, са:
  1. ляв пътепоказател или лява ръка, изпъната хоризонтално встрани - сигнализира потегляне от крайната дясна част на пътното платно, преминаване в съседна лява пътна лента, завой наляво, завиване в обратна посока или спиране за престой или паркиране в крайната лява част на пътното платно;
  2. десен пътепоказател, дясна ръка, изпъната хоризонтално встрани, или лява ръка, сгъната в лакътя и насочена нагоре - сигнализира потегляне от крайната лява част на пътното платно, преминаване в съседна дясна пътна лента, завой надясно или спиране за престой или паркиране в крайната дясна част на пътното платно;
  3. лява или дясна ръка, изпъната нагоре - сигнализира спиране.

Сигналът, подаван от водача със светлинен пътепоказател, се прекратява непосредствено след приключване на маневрата. Сигналът, подаван с ръка, може да бъде прекратен непосредствено преди започване на маневрата.

Подаденият от водача сигнал за маневра не му предоставя предимство и не го освобождава от задължението да предприеме всички необходими мерки за безопасност, преди да започне нейното изпълнение.

Звуковият сигнал в населените места е забранен, освен за предотвратяване на пътнотранспортно произшествие.

Като допълнителен сигнал при маневра водачът може да използва превключването на светлините, а извън населените места - и звуков сигнал.

За предупреждаване на участниците в движението за опасност водачът може да подава авариен сигнал чрез едновременно включване на всички пътепоказатели.

Представената информация е взета от Правилник за прилагане на закона за движение по пътищата гл.15

Прочети още правила за движение