Категория А

Мотоциклети – двуколесни пътни превозни средства с кош или без кош, които имат двигател с работен обем над 50 куб. см. Към мотоциклетите се приравняват и моторните превозни средства с три колела, чиято маса без товар не надвишава 400 кг, както и двуко- лесните пътни превозни средства, които имат двигател с работен обем до 50 куб. см и чиято конструктивно-максимална скорост надвишава 45 км/час.

Категория M

Мотопеди – дву- или триколесни пътни превозни средства, които имат двигател с работен обем до 50 куб. см и чиято конструктивно-максимална скорост не надвишава 45 км/час.

Категория В

Автомобили, чиято допустима максимална маса не над¬вишава 3500 кг и броят на местата им за сядане, без мястото на водача, не превишава 8; към тях може да се прикачва ремарке с допустима мак-симална маса не повече от 750 кг; допустимата максимална маса на състава не надвишава 3500 кг; допустимата максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство.

Категория C

Товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.

Категория D

Автомобили, с изключение на тролейбусите, предназначени за превоз на пътници, с над 8 места за сядане, без мястото на вода¬ча; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг; към тази категория се отнасят и съчленените автобуси; прикачването на ремарке към тях е забранено.

Категория T

Колесни трактори (Ткт) и тролейбуси (Ттб); към тази категория се отнасят и трамвайните мотриси (Ттм).

Категория B+E

Категория В+Е – Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория В и ремарке, когато:

  • допустимата максимална маса на ремаркето надвишава 750 кг;
  • допустимата максимална маса на ремаркето надвишава масата без товар на теглещото превозно средство

Категория С+Е

Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг.

Категория D+E

Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория D и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг.