Изпреварване

Изпреварване

Пътните превозни средства се изпреварват от лявата им страна. При изпреварване водачът на пътното превозно средство напуска пътната лента, в която се движи, навлиза в съседната пътна лента изцяло или частично, преминава покрай движещото се в същата посока пътно превозно средство и се връща в напуснатата лента. Водач, който има намерение да предприеме изпреварване, е длъжен:

  1. преди да подаде сигнал, да се убеди, че движещото се след него пътно превозно средство не е подало сигнал за изпреварване, че не го изпреварва друго пътно превозно средство и че движещото се отпред пътно превозно средство не е подало сигнал за изменение на посоката си на движение наляво;
  2. след като е подал сигнал, да се убеди, че има видимост, свободен път на достатъчно разстояние за изпреварване и може да заеме място в пътната лента пред изпреварваното пътно превозно средство, без да го принуждава да намалява скоростта или да изменя посоката на движение.

Водач, който изпреварва, е длъжен по време на изпреварването да осигури достатъчно странично разстояние между своето и изпреварваното пътно превозно средство.

Водачът на изпреварваното пътно превозно средство е длъжен да не увеличава скоростта и да не пречи на изпреварването по какъвто и да е друг начин.

Освен в случаите на изрична забрана изпреварването на автомобили и мотоциклети с кош е забранено:

  1. при ограничена или намалена видимост;
  2. на кръстовище на равнозначни пътища;
  3. на железопътен прелез без бариери;
  4. при използване на пътна лента за насрещно движение, когато изпреварващият не може да се върне безпрепятствено в напуснатата пътна лента;
  5. на пешеходна пътека, когато изпреварваното превозно средство закрива видимостта към пешеходната пътека.

Представената информация е взета от Правилник за прилагане на закона за движение по пътищата гл.14, раяздел 4