Преминаване през жп прелез

При приближаване към железопътен прелез участниците в движението са длъжни да се движат с повишено внимание, а водачите на пътни превозни средства – и с такава скорост, която да им позволи при необходимост да спрат пред прелеза.