Преминаване през кръстовище

Познаването на правилата за преминаване през кръстовище е основна част от всеки шофьорски курс. Спазването на тези правила води до безпроблемен трафик на моторни превозни средства и намаляването на пътни инциденти.