Преминаване през жп прелез

При приближаване към железопътен прелез участниците в движението са длъжни да се движат с повишено внимание, а водачите на пътни превозни средства – и с такава скорост, която да им позволи при необходимост да спрат пред прелеза.

Преминаване през кръстовище

Познаването на правилата за преминаване през кръстовище е основна част от всеки шофьорски курс. Спазването на тези правила води до безпроблемен трафик на моторни превозни средства и намаляването на пътни инциденти.