Шофьорски курс с доказано качество

Изгодна цена и време на провеждане удобно за курсиста

Правилник

Познаването за правилника от всеки един кандидат-шофьор, води до добри рерзултати на теоритичния изпит.

Read More

Пътни знаци

Познаването на пътните знаци е в основата на движението по пътищата. Всеки курсист е необходимо да познава пътните занаци

Read More

Онлайн листовки

Вашата подготовка и теоритични занията можете да проверите чрез онлайн листовките с актуалните изпитни въпроси на КАТ

Read More

Кандидат-шофьорите желаещи да започнат шофьорски курс могат да се свържат директно с автоинструктор Юлиан Матев или да се регистрират в страницата за регистрация. Повече информация относно провеждането на курса можете да получите като се свържете с нас.


Започнете шофьорски курсове с автоинстуктор Юлиан Матев.

Шофьорският курс се състои от 31 кормилни часа и 40 часа теоритично обучение. Продължителността на шофьорския курс зависи от сериозността на курсиста.

На курсистите се осигуряват:


 • листовки
 • Правилник за движение по пътищата
 • други учебни помагала

Кандидат-шофьорите могат да се запознаят от страниците на сайта с полезна информация като: 


 • Правилник за движение по пътищата
 • действия в критични и аварийни ситуации
 • описание на видовете категории
 • административнонаказателна отговорност

Цена на курса:

 • Основна – 600 лв.
 • 50 лв. – теоретичен изпит
 • 50 лв. – изпит кормуване

Кандидат-шофьорите могат да се подготят за теоритичния изпит като прочетат правилата за движение:

 • Маневри и сигнали
 • Престрояване и завиване надясно или наляво
 • Изпреварване
 • Завиване в обратна посока и заобикаляне
 • Спиране, престой и паркиране
 • Преминаване през кръстовище
 • Преминаване през железопътен прелез
 • Движение по автомагистрала

Практическата подготовка е съобразена със свободното време на курсиста. Кормуването се провежда в удобно за курсиста време и място.

Заедно с часовете по кормуване се провежда и обучение на заден ход и паркиране.

Шофьорският курс може да бъде платен и разсрочено. Практическите часове започват от удобно за курсиста място.

За шофьорите с по-малко опит, възможно провеждането на опреснителни шофьорски курсове.

Перфектно обучение с много добри резултати! Успеваемостта на курсистите при завършване на шофьорслия курс е 95%.


Мото на фирмата е: 
СИГУРНОСТ, ТОЧНОСТ, КОРЕКТНОСТ