Обратен завой и заобикаляне

Завиване в обратна посока, обратен завой

Завиването в обратна посока се извършва само наляво.

Завиването в обратна посока се извършва от най-лявата пътна лента по посока на движението.

При завиване в обратна посока водачът пропуска насрещно движещите се пътни превозни средства.

При недостатъчна широчина завиването в обратна посока може да започне и от друга част на платното за движение, но водачът на завиващото пътно превозно средство е длъжен да пропусне и попътно движещите се от лявата му страна пътни превозни средства.

При завиване в обратна посока на кръстовище не се разрешава движение назад.

Завиването в обратна посока е забранено на пешеходна пътека, железопътен прелез, мост, надлез, в тунел, в подлез, при ограничена видимост или при намалена видимост под 50 м.

Заобикаляне

Заобикалянето е минаване покрай препятствие, повреди на платното за движение или неподвижен участник в движението.

Заобикалянето се извършва от лявата страна по посока на движението, а при невъзможност или при наличие на съответния пътен знак – и от дясната.

Водачът на заобикалящото пътно превозно средство е длъжен да пропусне пътните превозни средства, движещи се по пътната лента, която ще използва за заобикалянето.

При заобикаляне на спряло пред пешеходна пътека пътно превозно средство водачът на нерелсовото пътно превозно средство е длъжен да се движи с такава скорост, която да му позволи да спре, за да пропусне преминаващите по пешеходната пътека пешеходци.

Представената информация е взета от Правилник за прилагане на закона за движение по пътищата гл.14, раздел 3 и 5