Преминаване през жп прелез

При приближаване към железопътен прелез участниците в движението са длъжни да се движат с повишено внимание, а водачите на пътни превозни средства – и с такава скорост, която да им позволи при необходимост да спрат пред прелеза.

Преминаване през кръстовище

Познаването на правилата за преминаване през кръстовище е основна част от всеки шофьорски курс. Спазването на тези правила води до безпроблемен трафик на моторни превозни средства и намаляването на пътни инциденти.

Спиране, престой и паркиране

При спиране скоростта на движение на пътното превозно средство се намалява плавно. Рязкото спиране се забранява, освен ако това е необходимо за избягване на пътнотранспортно произшествие.

Изпреварване

Пътните превозни средства се изпреварват от лявата им страна. При изпреварване водачът на пътното превозно средство напуска пътната лента, в която се движи, навлиза в съседната пътна лента изцяло или частично, преминава покрай движещото се в същата посока пътно превозно средство и се връща в напуснатата лента.

Маневри и сигнали

Водач, който има намерение да извърши маневра, е длъжен да се убеди, че няма забрана за маневрата, че няма да застраши останалите участници в движението и преди да започне маневрата – да подаде своевременно ясен и достатъчен за възприемане сигнал.