Престрояване и завиване

Престрояване

Престрояването е преминаване от една пътна лента в друга, за да се продължи движението направо, да се завие или да се излезе от платното за движение.

Преди престрояване водачът е длъжен да пропусне пътните превозни средства, движещи се в лентата, в която той навлиза. Когато се извършва едновременно престрояване на пътни превозни средства от две съседни пътни ленти, сигнализирани с пътен знак Д1, първи се престроява водачът, който се намира в дясната пътна лента.

Завиване надясно или наляво

Завиването надясно се извършва от най-дясната пътна лента по посока на движението, а когато лентите са обозначени за движение в съответна посока – от лента, предназначена за завиване надясно.

При завиване надясно за навлизане в път с двупосочно движение водачът на пътното превозно средство завива така, че да навлезе в дясната част на пътя по посока на движението.

Когато радиусът на завиване на пътното превозно средство е по-голям от радиуса на завоя, завиването може да започне и от друга част на платното за движение, но водачът на завиващото превозно средство е длъжен да пропусне пътните превозни средства, преминаващи от двете му страни.

Завиването наляво се извършва от най-лявата пътна лента по посока на движението, а когато лентите са обозначени за движение в съответна посока – от лента, предназначена за завиване наляво.

При завиване наляво за навлизане в път с двупосочно движение водачът на пътното превозно средство завива така, че да навлезе по възможно най-краткия път в дясната част на пътното платно по посока на движението.

При завиване за навлизане в друг път водачът на нерелсовото пътно превозно средство е длъжен да пропусне пешеходците, пресичащи платното за движение на другия път.

При завиване наляво за навлизане в друг път водачът на завиващото нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне насрещнодвижещите се пътни превозни средства. От същото правило помежду си се ръководят и водачите на релсовите пътни превозни средства.

При завиване наляво за навлизане в друг път водачът на завиващото нерелсово превозно средство е длъжен да пропусне насрещнодвижещите се пътни превозни средства. От същото правило помежду си се ръководят и водачите на релсовите пътнипревозни средства.

Водачът на пътно превозно средство, излизащо на път от крайпътна територия, като двор, предприятие, гараж, паркинг, бензиностанция и други подобни, е длъжен да пропусне пешеходците и пътните превозни средства, които се движат по този път.

Представената информация е взета от Правилник за прилагане на закона за движение по пътищата гл.14, раздел 1 и 2

Leave Comment